4 strategieën om jouw impact te verbeteren

Do you prefer reading this blog in English? Click here Alles draait om relatie. In het langste onderzoek naar geluk dat ooit is gedaan – over een periode van meer dan 80 jaar – heeft Robert Waldinger ontdekt dat de sleutel tot een vervuld leven de kwaliteit van onze relaties is. En toch is een […]

A powerful leadership skill: from No to Yes.

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier How irritating it is when you think you’re right, but the other sees it differently. Or the other person comes up with an idea where you immediately think NO. Do you then get into an internal conflict with yourself because you are not allowed to express […]

Een krachtig leiderschapsvaardigheid: van Nee naar Ja.

Do you prefer reading this blog in English? Click here Hoe irritant is het als je denkt dat je gelijk hebt, maar de ander ziet het anders. Of de ander komt met een idee waarbij jij gelijk NEE denkt. Kom je dan in een intern conflict met jezelf, omdat je het niet mag uiten van […]

Do you believe what you see?

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier Do you believe what you think? Is it correct what you see? Do you always react effectively? To what extent are you aware of your own view, your own interpretation? In this blog I explain how I research it in coaching together with clients and what […]

Geloof jij wat je ziet?

Do you prefer reading this blog in English? Click here Geloof jij wat je denkt? Klopt het wat je ziet? Reageer je altijd effectief? In hoeverre ben je je bewust van je eigen kijk, je eigen interpretatie? In dit blog leg ik uit hoe ik het in coaching samen met cliënten onderzoek en wat het […]

Later als ik groot ben, dan…

Dacht jij vroeger ook: ‘later als ik groot ben.. dan..’Waar droomde je dan van?Wat zag je dan voor je?Wat had je dan bereikt? En wat als later dan ineens nu is? Dat gebeurde ook met Aart-Jan. Ineens is hij 40 jaar. Hij zit in zijn auto, op weg naar huis na een inspannende, maar geslaagde […]

4 strategies to increase your impact radically. Instantaneously.

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier Relationship is everything. In the longest study on happiness that’s ever been done  – over a span of more than 80 years – Robert Waldinger has found that the key to a fulfilled life is the quality of our relationships. And yet being in relationship is […]

Why me as a coach

Why did I choose this profession? True story.  Imagine growing up in a household where there is a lot of tension. It was around 1980 and the recession in Europe was in full swing. This also impacted my parents. Every summer we drove to the car grave yard to purchase a new clutch system for […]

3 tips to deal with procrastination.

Imagine yourself at your desk. You know what needs to be done and you avoid doing it. Distracting yourself.Playing games. Surfing to youtube, Netflix or other distractions.Walking to the fridge or the coffee machine for the umpteens time.Talking to yourself, negotiating pros and cons of not doing the task.Sabotaging yourself. Then.. Blaming yourself, self-doubt, negativity, self-criticism […]

Trauma, gehechtheid en het lichaam

Waarom ik echt contact eng vind en toch heel graag wil. De deur gaat open. Een man kijkt me recht in mijn ogen aan, alsof hij dwars door me heen kijkt. Het is een vriendelijke man, niet bepaald groot of imponerend. Toch krimp ik ineen. Ik verstijf als een konijn dat in de koplampen kijkt. […]

nl_NLNederlands