4 strategieën om jouw impact te verbeteren

Do you prefer reading this blog in English? Click here Alles draait om relatie. In het langste onderzoek naar geluk dat ooit is gedaan – over een periode van meer dan 80 jaar – heeft Robert Waldinger ontdekt dat de sleutel tot een vervuld leven de kwaliteit van onze relaties is. En toch is een […]

An annual plan in 3 steps

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years. Bill Gates It sometimes seems like you’re not making much progress and not accomplishing much, but if you keep looking back and looking forward you start to […]

Een jaarplan in 3 stappen

Je overschat wat je kan doen in één jaar en je onderschat wat je kan doen in 10 jaar. Bill Gates Do you prefer reading this blog in English? Click here Het lijkt soms alsof je niet veel verder komt en niet veel bereikt, maar als je steeds terugblikt en vooruitblikt ga je steeds meer […]

6 non-verbal signals for greater impact

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier You are waiting in the lobby and you will be picked up at any moment by a new customer. The first impression is very important, you are aware of that. You look at your phone for a while until you hear your name. You startle from […]

6 non-verbale signalen voor een grotere impact

Do you prefer reading this blog in English? Click here Je zit te wachten in de lobby en je kan elk moment worden opgehaald door een nieuwe klant. De eerste indruk is heel belangrijk, daar ben je je van bewust. Je kijkt nog even op je telefoon, totdat je je naam hoort. Je schrikt op […]

3 tips for better networking

You know that feeling of discomfort at a network event? If you enjoy networking, meeting new people and introducing yourselves over and over again, then this blog is not for you. You probably go into such a meeting with a smile on your face and a sense of positive excitement. Well, I’m not one of […]

3 tips om beter te netwerken

Ken je dat gevoel van ongemak op een netwerkbijeenkomst? Als je in het andere kamp hoort van mensen die blij worden van netwerken, nieuwe mensen ontmoeten en zichzelf steeds opnieuw voorstellen, dan is deze blog niet voor jou. Jij gaat zo’n bijeenkomst fluitend en vol plezier in. Ik ben daar niet één van. Ik kom […]

A powerful leadership skill: from No to Yes.

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier How irritating it is when you think you’re right, but the other sees it differently. Or the other person comes up with an idea where you immediately think NO. Do you then get into an internal conflict with yourself because you are not allowed to express […]

Een krachtig leiderschapsvaardigheid: van Nee naar Ja.

Do you prefer reading this blog in English? Click here Hoe irritant is het als je denkt dat je gelijk hebt, maar de ander ziet het anders. Of de ander komt met een idee waarbij jij gelijk NEE denkt. Kom je dan in een intern conflict met jezelf, omdat je het niet mag uiten van […]

Do you believe what you see?

DIt blog liever in het Nederlands? Klik dan hier Do you believe what you think? Is it correct what you see? Do you always react effectively? To what extent are you aware of your own view, your own interpretation? In this blog I explain how I research it in coaching together with clients and what […]

nl_NLNederlands